روزه قضا

کفاره باطل کردن روزه قضا

رمضان
یک نت ـ کسي که روزه ي قضا دارد اگر بعد از ظهر عمدا روزه اش را باطل کند کفاره اش چيه؟آيت الله سيستانيپاسخ: کسي که قضاي روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً کاري که روزه را باطل ميکند انجام دهد، بايد به ده فقير هرکدام يک مُد طعام بدهد و اگر نمي‌تواند، سه روز روزه بگيرد.

نمي دانم در گذشته چقدر روزه بدهکار بودم!!

رمضان
یک نت ـ من نمي دانستم در گذشته چقدر روزه بدهکار بودم و براي همين دو سه سالي است که ۱۵ روز قبل از ماه رمضان شروع به گرفتن روزه قضا کردم و امسال يک ماه ديگر گرفتم.سوال ۱_ ايا اين طرز روزه قضا گرفتن مد و کفاره ندارد؟۲_مي توانم بعضي روزها روزه مستحبي و بعضي روزها روزه قضا بگيرم؟آيت الله...

روزه مستحبی برای اموات

روزه
یک نت ـ اگر روزه قضانداشته باشيم، آيا ميتونيم براي يکي ازاموات روزه مستحب بگيريم وثوابش روهديه کنيم؟پاسخ:می توانید روزه مستحبی بگیرید وثوابش را برای میت هدیه کنید.مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

اجیر گرفتن براى نماز و روزه

اجیر گرفتن براى نماز و روزه
یک نت ـ متن شبهه: عده ای ....نماز اجاره ای می خوانند! ...و روزه اجاره ای میگیرند! ...برای امواتی که ....درحیاتشان وقت نداشته اند!!!خودشان انجام دهند!ولی پولی داشته اند!که بدهند به نماز خوانان!و روزه گیران حرفه ای!تا برایشان انجام دهند!!!پدر پول بسوزد! ...که در دستگاه خدا هم کار میکند!!!آنهم چه کاری...