کفاره باطل کردن روزه قضا

یک نت ـ حکم باطل کردن روزه قضا !! کسي که روزه ي قضا دارد اگر بعد از ظهر عمدا روزه اش را باطل کند کفاره اش چيه؟
رمضان

یک نت ـ کسي که روزه ي قضا دارد اگر بعد از ظهر عمدا روزه اش را باطل کند کفاره اش چيه؟

آيت الله سيستاني

پاسخ:
 

کسي که قضاي روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً کاري که روزه را باطل ميکند انجام دهد، بايد به ده فقير هرکدام يک مُد طعام بدهد و اگر نمي‌تواند، سه روز روزه بگيرد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎