آیا با توجه به نظر آیت الله سیستانی امروز 4 خرداد عید فطر است

یک نت ـ مرجع تقليدم ايت الله سيستاني ايشون اعلام کردن فردا عيد فطر نيست با اينکه تلويزيون علام کرد عيده بايد چيکار کرد حکم چيه؟
آیت الله سیستانی

یک نت ـ آیا با توجه به نظر آیت الله سیستانی امروز 4 خرداد عید فطر است

مرجع تقليدم ايت الله سيستاني ايشون اعلام کردن فردا عيد فطر نيست با اينکه تلويزيون علام کرد عيده بايد چيکار کرد حکم چيه؟

پاسخ:

اگر يقين به عيد فطر بودن امروز پيدا نکرديد فردا براي شما عيد فطر است .

موفق باشيد

بیشتر بخوانید:

آیا با توجه به نظر آیت الله مکارم شیرازی امروز 4 خرداد عید فطر است

افزودن یک دیدگاه جدید