احکام رمضان

میزان فطریه و کفاره سال ۹۸

مراجع تقلید
یک نت ـ به مناسبت در پیش بودن عید سعید فطر۱۳۹۸ به میزان پرداخت زکات فطره رمضان ۱۴۴۰ هجری به روایت ۱۱ مرجع تقلید اشاره می‌شود: حضرت آیت‌الله خامنه‌ایمطابق اعلام دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۸ حداقل  ۸ هزار تومان...

میزان فطریه و کفاره سال ۹۹

میزان فطریه
یک نت ـ به مناسبت در پیش بودن عید سعید فطر۱۳۹۸ به میزان پرداخت زکات فطره رمضان ۱۴۴۰ هجری به روایت ۱۱ مرجع تقلید اشاره می‌شود: حضرت آیت‌الله خامنه‌ایمطابق اعلام دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۸ حداقل  ۸ هزار تومان...

آیا میتوان زکات فطره را با عنوان هدیه به فقیر داد؟

زکات فطره
یک نت ـ دادن زکات فطره به عنوان #هدیه به فقیرآیا میتوان زکات فطره را با عنوان هدیه به فقیر داد؟ همه مراجع:چيزي را كه انسان بابت زكات به فقير مي دهد لازم نيست به او بگويد كه زكات است بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحّب است به طوري كه دروغ نشود به اسم هدیه بدهد ولي بايد قصد زكات نمايد.

آیا می توان فطریه را از شهر محل سکونت خارج کرد و در شهر دیگر به مصرف رساند؟

احکام زکات فطره
یک نت ـ خارج کردن فطریه از #شهرآیا می توان فطریه را از شهر محل سکونت خارج کرد ودرشهر دیگر به مصرف رساند؟طبق نظر آیات عظام:اراكي ،سبحانی ،زنجانی، بهجت: می تواندزكات فطره به شهردیگر ببرد هرچند احتیاط مستحب این است بیرون نبرد.طبق نظر آیت الله سيستاني: انتقال زکات فطره به سوی امام یا نائب خاص آن...

آیا میتوان زکات فطره را برای مسجد و حسینیه و مدرسه مصرف کرد؟

فطریه
یک نت ـ دادن زکات فطره به مسجد و مدرسه آیا میتوان زکات فطره را برای مسجد و حسینیه مصرف کرد؟طبق نظر آیات عظام صافی ،گلپایگانی ،مکارم، وحید سیستانی سبحانی: زکات فطره را بنابراحتياط واجب بايد فقط به فقرا داد.طبق نظر بقیه مراجع: پرداخت زکات فطره برای صرف در مسجد ،حسینیه و مدارس اشکال ندارد...

زکات فطره را درچه مواردی می توان مصرف کرد؟

فطریه
یک نت ـ مصرف زکات فطرهزکات فطره را درچه مواردی می توان مصرف کرد؟طبق نظر آیات عظام صافی ،گلپایگانی ،مکارم،وحید، سیستانی، سبحانی: فطریه را بنا براحتياط واجب بايد فقط به فقرا داد.طبق نظر بقیه مراجع :اگر فطریه را به يكى از این موارد مصرف زکات برسانند كافى است هرچند احتياط مستحب آن است كه فطره را...

آیا می توان زکات فطره را به اقوام ونزدیکان داد؟

فطریه
یک نت ـ دادن زکات فطره به اقوام ونزدیکانآیا می توان زکات فطره را به اقوام ونزدیکان داد؟طبق نظرهمه مراجع: مستحّب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود(غیر از واجب النفقه ها) را بر ديگران مقدّم دارد.

آیا می توان زکات فطره را به واجب النفقه داد؟

فطریه
یک نت ـ دادن زکات فطره به واجب النفقهآیا می توان زکات فطره را به واجب النفقه داد؟طبق نظرهمه مراجع: زکات فطره را نمی توان به کسانی که واجب النفقه انسان هستند مانند پدر ومادروفرزندان پرداخت کرد.نکته: برادر وخواهر می توانند به یکدیگر اگر فقیر باشند فطریه بدهندداماد می تواند به مادر وپدر زن خود...

آیا فطریه فرزندی که بعد از غروب شب عید فطر متولد شده واجب است؟

عید فطر
یک نت ـ فطریه فرزندی که بعد از غروب متولد شدهآیا فطریه فرزندی که بعد از غروب شب عید فطر متولد شده واجب است؟طبق نظر همه مراجع: پراخت فطریه برای جنین در شکم مادر واجب نیست و پرداخت فطریه برای بچه ای که بعداز غروب متولد شود واجب نیست. اما اگرقبل ازغروب متولد شده زکات فطره اش واجب است.

واجب شدن فطریه بر میزبان و میهمان

عید فطر
یک نت ـ واجب شدن فطریه بر میزبان و میهماناگرطبق نظرمرجع تقلید میهمان ،فطریه اش برعهده خودش باشد وطبق نظر مرجع میزبان فطریه میهمان برعهده میزبان باشد ،تکلیف چیست؟طبق نظر همه مراجع: دراین صورت باید هم میزبان وهم میهمان فطریه را بدهند.

ساقط شدن فطریه از میهمان ومیزبان

عید فطر
یک نت ـ ساقط شدن فطریه از میهمان ومیزباناگرطبق نظرمرجع تقلید میهمان ،فطریه اش برعهده میزبان باشد و طبق نظر مرجع میزبان فطریه میهمان برعهده خودش باشد تکلیف چیست؟طبق نظر همه مراجع: دراین صورت فطریه برکسی واجب نیست.

آیا فطریه میهمانی که بعد از غروب وارد می شود برعهده صاحبخانه است؟

عید فطر
یک نت ـ فطریه میهمانی که بعداز غروب وارد می شودآیا فطریه میهمانی که بعداز غروب وارد می شود برعهده صاحبخانه است؟طبق نظر آیات عظام .سيستاني،تبریزی،خوئي: اگرمهمان بعد از غروب بیایدوشب هم بماند درصورتی که نانخور او محسوب شود فطریه اش بنابراحتیاط واجب بر میزبان است طبق نظر بقیه مراجع: فطره...

فطریه مهمانی که قبل از غروب وارد شده وفقط یک شب می ماند برعهده کیست؟

عید فطر
یک نت ـ فطریه میهمان یک شبهفطریه مهمانی که قبل از غروب وارد شده وفقط یک شب می ماند، برعهده کیست؟طبق نظر آیات عظام وحید،سیستانی،خویی،تبریزی: اگرمیهمان قبل از غروب شب عید فطر وارد شود و شب درمنزل میزبان #بماند(هرچند غذا نخورد) فطریه اش برعهده میزبان است. ولی اگر شب نماند مثلا شام بخورد وبرود...

آیا غیر سادات می توانند به سادات فطریه بدهند؟

عید فطر
یک نت ـ دادن فطریه به ساداتآیا غیر سادات می توانند به سادات فطریه بدهند؟ همه مراجع:غیرسادات نمی توانند زکات فطره خود را به سادات فقیرپرداخت کننداماسادات می توانند زکات فطره خود را به سادات یاغیرسادات فقیرپرداخت کنند.

صفحه‌ها