آیا با توجه به نظر آیت الله مکارم شیرازی امروز 4 خرداد عید فطر است

یک نت ـ کساني که مقلدان آيت الله مکارم هستند، امروز(يکشنبه) را روزه بگيرند؟
آیت الله مکارم شیرازی

یک نت ـ آیا با توجه به نظر آیت الله مکارم شیرازی امروز 4 خرداد عید فطر است

کساني که مقلدان آيت الله مکارم هستند، امروز(يکشنبه) را روزه بگيرند؟

پاسخ:

مسئله ي رويت هلال ماه تقليدي نيست اگر براي شخص اطمينان حاصل شده که ماه رويت شده عيد محسوب مي شود ولي اگر هنوز اطمينان حاصل نشده روزه بگيرد .

بیشتر بخوانید:

آیا با توجه به نظر آیت الله سیستانی امروز 4 خرداد عید فطر است

افزودن یک دیدگاه جدید