ای نور دو عالم ای جان دو دنیا میثم مطیعی میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

ای نور دو عالم ای جان دو دنیا ای سبط نبی عشق علی ای گل زهرا میثم مطیعی,مولودی امام حسن,مولودی امام حسن مجتبی,میثم مطیعی مولودی امام حسن مجتبی,میلاد امام حسن,میلاد امام مجتبی,مولودی امام حسن,مولودی امام حسن مجتبی,مولودی میلاد امام حسن مجتبی,اشعار میلاد امام حسن مجتبی,سرود میلاد امام حسن مجتبی,مدیحه سرایی میلاد امام حسن مجتبی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎