میلاد امام مجتبی

به احترام تو از جا همه قیام می کنیم مهدی رسولی میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

مهدی رسولی
مولودی جدید حاج مهدی رسولی شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸   به احترام تو از جا همه قیام می کنیمبرای دیدن روی تو ازدحام می کنیمپشت در خونه مرتضی رسیدیم مابه ماه نیمه ماه خدا سلام می کنیمسلام ای ثمر کوثر خدای علیسلام ای جلوات خدا نمایه علیسلام پاسخ شیرین ربنای...

یه سرو ولی سرو هزاران چمن است این مهدی رسولی میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

مهدی رسولی
مولودی جدید حاج مهدی رسولی شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸    یه سرو ولی سرو هزاران چمن است اینیک ماه ولی ماه هزار انجمن است این

حسن جان جلوه توحیدی تو میثم مطیعی میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

میثم مطیعی
مولودی جدید حاج میثم مطیعی شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸   حسن جان جلوه ی توحیدی توکه روی قلب ما تابیدی توبرای وصف گفتن از ماندونستن خود خورشیدی توبا نور تو امشب این ماه شده کاملمثل لیلة القدر خیره شب سائلقرآن کریمه از امشب شده نازلنسیم عشق حسن جانکریم عشق...

ای نور دو عالم ای جان دو دنیا میثم مطیعی میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

میثم مطیعی
مولودی جدید حاج میثم مطیعی شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸    ای نور دو عالم ای جان دو دنیاای سبط نبی عشق علی ای گل زهرااز روشنی نام پر از حسن تو ای گل همه جا حصن حصین شددر ماه دعا آمدنت علت بخشودگی اهل زمین شدبر شانه خاتم تو نقش نگینیهم حیدر و احمد هم...

ما و تشبیه طلعت تو به ماه میثم مطیعی میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

میثم مطیعی
مولودی جدید حاج میثم مطیعی شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸    ما و تشبیه طلعت تو به ماهچه قیاسی است این مع الفارق

وقت سحر افضل اذکار حسین طاهری میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

حسین طاهری
مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸    وقت سحر افضل اذکار جانم حسنذکر لبامون دم افطار جانم حسننیمه ی ماه ماه رسیدهتازه چراغ راه رسیدهسایه روی سر آسمون اومدآی گداها آقای مهربون اومدسلام آقای کرمسلام نور...

اومده اونی که عشق و سرنوشته حسین طاهری میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

حسین طاهری
مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸   اومده اونی که عشق و سرنوشتهآقای کل جوونای بهشتهنوه ی ارشد محمدای نمک سفره ی زهرافقط برازنده تو هستیبرا ولیعهدی مولاسلام کریم آل عباسلام یا امام مجتبیسلام یا حسن جان

اومده بانی ضیافت الله محمدرضا طاهری میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

محمدرضا طاهری
مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸  اومده بانی ضیافت اللهآی گرفتار بگو یا حسن مجتبیدم افطار بگو یا حسن مجتبی

طوبی طوبی طوبی ثمردار شدنت مبارک مهدی میرداماد میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

سید مهدی میرداماد
مولودی جدید حاج سید مهدی میرداماد شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸   طوبی طوبی طوبی ثمردار شدنت مبارکدریا دریا دریا گوهردار شدنت مبارک

مولودی امام حسن مجتبی سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
گلچین مولودی های میلاد امام حسن مجتبی (ع) حاج سید مجید بنی فاطمه

مولودی امام حسن مجتبی مهدی سلحشور

میلاد امام حسن
گلچین مولودی های میلاد امام حسن مجتبی (ع) حاج مهدی سلحشور

مولودی امام حسن مجتبی حاج سعید حدادیان

حاج سعید حدادیان
گلچین مولودی های میلاد امام حسن مجتبی (ع) حاج سعید حدادیان

مولودی امام حسن مجتبی جواد مقدم

جواد مقدم
گلچین مولودی های میلاد امام حسن مجتبی (ع) کربلایی جواد مقدم

مولودی امام حسن مجتبی محمدرضا طاهری

محمدرضا طاهری
گلچین مولودی های میلاد امام حسن مجتبی (ع) حاج محمدرضا طاهری

صفحه‌ها