میثم مطیعی مولودی امام حسن مجتبی

حسن جان جلوه توحیدی تو میثم مطیعی میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

میثم مطیعی
مولودی جدید حاج میثم مطیعی شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸   حسن جان جلوه ی توحیدی توکه روی قلب ما تابیدی توبرای وصف گفتن از ماندونستن خود خورشیدی توبا نور تو امشب این ماه شده کاملمثل لیلة القدر خیره شب سائلقرآن کریمه از امشب شده نازلنسیم عشق حسن جانکریم عشق...

ای نور دو عالم ای جان دو دنیا میثم مطیعی میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

میثم مطیعی
مولودی جدید حاج میثم مطیعی شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸    ای نور دو عالم ای جان دو دنیاای سبط نبی عشق علی ای گل زهرااز روشنی نام پر از حسن تو ای گل همه جا حصن حصین شددر ماه دعا آمدنت علت بخشودگی اهل زمین شدبر شانه خاتم تو نقش نگینیهم حیدر و احمد هم...

ما و تشبیه طلعت تو به ماه میثم مطیعی میلاد امام حسن مجتبی رمضان ۹۸

میثم مطیعی
مولودی جدید حاج میثم مطیعی شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸    ما و تشبیه طلعت تو به ماهچه قیاسی است این مع الفارق