مداحی رحلت پیامبر اکرم حسین سیب سرخی

رحلت پیامبر اکرم حسین سیب سرخی

  مداحی جدید رحلت پیامبر اکرم (ص) حاج حسین سیب سرخی

 بس کن عزیز تا سحر بیدار بس کن حسین سیب سرخی رحلت پیامبر اکرم (ص)

 مثل یک سایه چه زود از سر این خانه گذشت حسین سیب سرخی رحلت پیامبر اکرم (ص)