دانلود مداحی جدید

باب الحسین ده آب بقا وردیلر منه مهدی رسولی ۲۷ تیر ۹۸

مداحی جدید حاج مهدی رسولی مراسم هفتگی پنجشــنــبــــه ۲۷ تــــــیــــــر مـــاه ۹۸ هیات ثارالله زنجان   باب الحسین ده آب بقا وردیلر منهقلبیم دیل آشدی درده دوا وردیلر منه

ده گدا پادشاه عشق اولسون مهدی رسولی ۲۷ تیر ۹۸

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی مراسم هفتگی پنجشــنــبــــه ۲۷ تــــــیــــــر مـــاه ۹۸ هیات ثارالله زنجان    ده گدا پادشاه عشق اولسونسرور اشک و جاه عشق اولسون

خبر داری دلم چه بی قراره حسین طاهری ۲۵ تیر ۹۸

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری مراسم هفتگی ســــه‌شــنــبــــه ۲۵ تــــــیــــــر مـــاه ۹۸ حسینیه‌‌ی‌ محبان‌‌ اهل‌ بیت   خبر داری دلم چه بی قرارهروز و شبارو پشت سر میزارهداره میاد محرمت حسین جانفرصت نوکری بده دوبارهبا تو قرار گذاشتم...

میزنه قلبم داره میاد دوباره باز بوی محرم حسین طاهری ۲۵ تیر ۹۸

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری مراسم هفتگی ســــه‌شــنــبــــه ۲۵ تــــــیــــــر مـــاه ۹۸ حسینیه‌‌ی‌ محبان‌‌ اهل‌ بیت    میزنه قلبم داره میاد دوباره باز بوی محرماز تو چه پنهون دوباره دل تنگه برا پیرهن سیاهتوناز تو چه پنهون...

هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست حسین طاهری ۲۵ تیر ۹۸

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری مراسم هفتگی ســــه‌شــنــبــــه ۲۵ تــــــیــــــر مـــاه ۹۸ حسینیه‌‌ی‌ محبان‌‌ اهل‌ بیت    هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیستعاقل آن است که از عشق تو دیوانه شود

بیداری دیوانه دوماه است بدانید حسین طاهری ۲۵ تیر ۹۸

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری مراسم هفتگی ســــه‌شــنــبــــه ۲۵ تــــــیــــــر مـــاه ۹۸ حسینیه‌‌ی‌ محبان‌‌ اهل‌ بیت   بیداری دیوانه دوماه است بدانیدبینیم به ده ماه دگر خواب محرم

مداحی شب اول محرم ۹۸ میثم مطیعی

حاج میثم مطیعی
  ↵دانلود مداحی شب ۱ محرم ۱۳۹۸ حاج میثم مطیعیدریافتچشمام مثل ابرا مثل ابرا مثل ابرا میباره - زمینهدریافتچه تلخ است سلام بی جواب ما به کوفه - واحددریافتدمادم جهان شعله ور از جفاست یا رب - واحد حماسیدریافتدر جان ما هر دم غوغای عاشوراست - زمینه دریافتخدایا چرا هِل هله ای به دشت...

مداحی شب دوم محرم ۹۸ میثم مطیعی

حاج میثم مطیعی
  ↵دانلود مداحی شب ۲ محرم ۱۳۹۸ حاج میثم مطیعیدریافتچشمام مثل ابرا مثل ابرا مثل ابرا میباره - زمینهدریافتچه تلخ است سلام بی جواب ما به کوفه - واحددریافتدمادم جهان شعله ور از جفاست یا رب - واحد حماسیدریافتدر جان ما هر دم غوغای عاشوراست - زمینه دریافتخدایا چرا هِل هله ای به دشت...

مداحی شب سوم محرم ۹۸ میثم مطیعی

حاج میثم مطیعی
  ↵دانلود مداحی شب ۳ محرم ۱۳۹۸ حاج میثم مطیعیدریافتچشمام مثل ابرا مثل ابرا مثل ابرا میباره - زمینهدریافتچه تلخ است سلام بی جواب ما به کوفه - واحددریافتدمادم جهان شعله ور از جفاست یا رب - واحد حماسیدریافتدر جان ما هر دم غوغای عاشوراست - زمینه دریافتخدایا چرا هِل هله ای به دشت...

مداحی شب چهارم محرم ۹۸ میثم مطیعی

حاج میثم مطیعی
  ↵دانلود مداحی شب ۴ محرم ۱۳۹۸ حاج میثم مطیعیدریافتچشمام مثل ابرا مثل ابرا مثل ابرا میباره - زمینهدریافتچه تلخ است سلام بی جواب ما به کوفه - واحددریافتدمادم جهان شعله ور از جفاست یا رب - واحد حماسیدریافتدر جان ما هر دم غوغای عاشوراست - زمینه دریافتخدایا چرا هِل هله ای به دشت...

مداحی شب پنجم محرم ۹۸ میثم مطیعی

حاج میثم مطیعی
  ↵دانلود مداحی شب ۵ محرم ۱۳۹۸ حاج میثم مطیعیدریافتچشمام مثل ابرا مثل ابرا مثل ابرا میباره - زمینهدریافتچه تلخ است سلام بی جواب ما به کوفه - واحددریافتدمادم جهان شعله ور از جفاست یا رب - واحد حماسیدریافتدر جان ما هر دم غوغای عاشوراست - زمینه دریافتخدایا چرا هِل هله ای به دشت...

مداحی شب ششم محرم ۹۸ میثم مطیعی

میثم مطیعی
  ↵دانلود مداحی شب ۶ محرم ۱۳۹۸ حاج میثم مطیعیدریافتچشمام مثل ابرا مثل ابرا مثل ابرا میباره - زمینهدریافتچه تلخ است سلام بی جواب ما به کوفه - واحددریافتدمادم جهان شعله ور از جفاست یا رب - واحد حماسیدریافتدر جان ما هر دم غوغای عاشوراست - زمینه دریافتخدایا چرا هِل هله ای به دشت...

مداحی شب هفتم محرم ۹۸ میثم مطیعی

میثم مطیعی
  ↵دانلود مداحی شب ۷ محرم ۱۳۹۸ حاج میثم مطیعیدریافتچشمام مثل ابرا مثل ابرا مثل ابرا میباره - زمینهدریافتچه تلخ است سلام بی جواب ما به کوفه - واحددریافتدمادم جهان شعله ور از جفاست یا رب - واحد حماسیدریافتدر جان ما هر دم غوغای عاشوراست - زمینه دریافتخدایا چرا هِل هله ای به دشت...

مداحی شب هشتم محرم ۹۸ میثم مطیعی

میثم مطیعی
  ↵دانلود مداحی شب ۸ محرم ۱۳۹۸ حاج میثم مطیعیدریافتچشمام مثل ابرا مثل ابرا مثل ابرا میباره - زمینهدریافتچه تلخ است سلام بی جواب ما به کوفه - واحددریافتدمادم جهان شعله ور از جفاست یا رب - واحد حماسیدریافتدر جان ما هر دم غوغای عاشوراست - زمینه دریافتخدایا چرا هِل هله ای به دشت...

صفحه‌ها