ز کدام باده ساقی به من خراب دادی مهدی رسولی میلاد امام حسین فروردین ۹۸

ز کدام باده ساقی به من خراب دادی دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادی مهدی رسولی,میلاد امام حسین,مولودی امام حسین,مولودی امام حسین مهدی رسولی,مولودی حضرت ابوالفضل العباس مهدی رسولی,مولودی امام سجاد مهدی رسولی,سرود امام حسین,مولودی ولادت امام حسین,مولودی میلاد امام حسین,اشعار میلاد امام حسین

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎