مهدی رسولی

شکوه قرآن یا حسین سنیندی دم شهیدان یا حسین سنیندی مهدی رسولی

مهدی رسولی
مداحی جدید و ترکی حاج مهدی رسولی پنجشنبه 24 اسفند 1396شکوه قرآن یا حسین سنیندیدم شهیدان یا حسین سنیندیمدافعان زینبین دییلردمارداکی قان یاحسین سنیندیسلام اولا آخر نمازیوهسلام او روح سرفرازیوههدف سنیندیشرف سنیندیمولا یا حسین مددمولا یا حسین مدد

شب شب دریا تو قلب من غوغا مهدی رسولی میلاد حضرت زهرا 96/12/17

مهدی رسولی
مداحی جدید مهدی رسولی میلاد حضرت زهرا شب شب دریا تو قلب من غوغا 1396/12/17 شب شب دریا تو قلب من غوغاحال دلم امشب از چشم من پیدا

اون زمان که نه زمین بود نه زمان تو مکان لا مکان که خدا بود خدا بود خدا مهدی رسولی میلاد حضرت زهرا 96/12/17

مهدی رسولی
مداحی جدید مهدی رسولی میلاد حضرت زهرا اون زمان که نه زمین بود و نه زمان تو مکان لا مکان که خدا بود و خدا بود و خدا 1396/12/17  

ای قلم رخصت بگیر از او بگویم مهدی رسولی میلاد حضرت زهرا 96/12/17

مهدی رسولی
مداحی جدید مهدی رسولی میلاد حضرت زهرا ای قلم رخصت بگیر از او بگویم این شعر را با نیت بانو بگویم 1396/12/17 ای قلم رخصت بگیر از او بگویم این شعر را با نیت بانو بگویم

روی لب ها نور و قدر و کوثر طاها ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه جدید 26 بهمن 96 مهدی رسولی

یتیم گیر آوردنت عمو نبوده زدنت مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه پنج شنبه 19بهمن 96  مهدی رسولی

نور مریم هارا زهرا هارا بو گون او قمر دامنینین سیرکلسه مین اله مریم توکولر مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه پنج شنبه 19بهمن 96  مهدی رسولی

حرم تو دورترین نقطه دنیا باشه میام مگه من بجز زیارت تو از دنیا چی میخوام مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه پنج شنبه 19بهمن 96  مهدی رسولی

آرام جانیم روح و روانیم گدمه یارالی ای مهربانیم مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

توی غریبی تو اوج غم ها مدد می گیرم از نام زهرا مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

دور هم جمع شدیم محور فاطمه است مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

یاعلی فدا سنه بو جان فاطمه ورمرم علی بو عشقیوی من عالم مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

نبینم یارو یاوری نداری نبینم حرف غربت بیاری مهدی رسولی ایام فاطمیه

مهدی رسولی
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)شب اول و دوم  فاطمیه مهدی رسولی

صفحه‌ها