دردانه ی دریای حیا زینب حسین طاهری میلاد حضرت زینب ۱۳۹۷

دردانه ی دریای حیا زینب پروانه شاه شهدا زینب حسین طاهری,ولادت حضرت زینب کبری,ولادت حضرت زینب حسین طاهری,میلاد حضرت زینب حسین طاهری,مولودی حسین طاهری,مولودی حضرت زینب حسین طاهری,مولودی میلاد حضرت زینب حسین طاهری,مولودی جدید حسین طاهری
حسین طاهری

مولودی جدید کربلایی حسین طاهری جشن میلاد حضرت زینب کبری (س) شه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷

 

 

دردانه ی دریای حیا زینب

پروانه شاه شهدا زینب

تندیس طلایی وفا زینب

ای فاطمه کرببلا زینب

چون یک عمر مجنونم

از زینب ممنونم

ممنونم فکر گداهاش افتاده

ممنونم پشت غلاماش وایستاده

ممنونم جای دیگه نفرستاده

ممنونم پیش حسین راهم داده

خوشحالم چونکه پیمبر خوشحاله

زهرا چون باز شده مادر خوشحاله

چون دختردار شده حیدر خوشحاله

اربابم از همه بیشتر خوشحاله

مولاتی سیدتی زینب زینب

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎