حسین طاهری

ای به دل شکسته تکیه گاه واسه قلب بی کسا پناه حسین طاهری

مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب نهم محرم۹۷ شب تاسوعا هیئت مکتب الزهرا ای به دل شکسته تکیه گاه   واسه قلب بی کسا پناه

هر چند که ماهی سیاهم غم نیست که در پناه ماهم حسین طاهری

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب نهم محرم۹۷ شب تاسوعا هیئت مکتب الزهرا هر چند که ماهی سیاهم  غم نیست که در پناه ماهم

ای ماه بنی هاشم جانم به فدای تو حسین طاهری

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب نهم محرم۹۷ شب تاسوعا هیئت مکتب الزهرا ای ماه بنی هاشم    جانم به فدای تو 

شیر سرخ عربستان وزیر شه خوبان حسین طاهری

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب نهم محرم۹۷ شب تاسوعا هیئت مکتب الزهرا شیر سرخ عربستان   وزیر شه خوبان

زیر پرچم ابالفضل عمریه سینه زنم ولی این سینه زنیمو زیر دین حسنم حسین طاهری

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب نهم محرم۹۷ شب تاسوعا هیئت مکتب الزهرا زیر پرچم ابالفضل عمریه سینه زنم   ولی این سینه زنیمو زیر دین حسنم 

حسین ارباب منو دریاب حسین طاهری

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب نهم محرم۹۷ شب تاسوعا هیئت مکتب الزهرا حسین ارباب    منو دریاب

واعطشا بکربلا واعطشا بکربلا حسین طاهری

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب نهم محرم۹۷ شب تاسوعا هیئت مکتب الزهرا واعطشا بکربلا   واعطشا بکربلا

شه باوفا ابالفضل شیر سرخ عربستان و وزیر شه خوبه حسین طاهری

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب نهم محرم۹۷ شب تاسوعا هیئت مکتب الزهرا شه باوفا ابالفضل   شیر سرخ عربستان و وزیر شه خوبه

حسین حسین که میگم بوی حرم می پیچه خدا میدونه نوکر بدون ارباب هیچه حسین طاهری

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب هشتم محرم۹۷ هیئت مکتب الزهرا حسین حسین که میگم بوی حرم می پیچه   خدا میدونه نوکر بدون ارباب هیچه

ای به دل شکسته تکیه گاه واسه قلب بی کسا پناه حسین طاهری

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب هشتم محرم۹۷ هیئت مکتب الزهرا ای به دل شکسته تکیه گاه  واسه قلب بی کسا پناه

حیدر کربلا علی حیدر کربلا علی حسین طاهری

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب هشتم محرم۹۷ هیئت مکتب الزهرا حیدر کربلا علی   حیدر کربلا علی

نگاهش سمت لشکره جوونیه پیغمبره حسین طاهری

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب هشتم محرم۹۷ هیئت مکتب الزهرا نگاهش سمت لشکره      جوونیه پیغمبره

نمیگم چطور زدند نمیگم چرا زدند حسین طاهری

 حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب ششم محرم۹۷ هیئت مکتب الزهرا نمیگم چطور زدند نمیگم چرا زدند   شبیه مادر بزرگت تورو بی هوا زدند 

هنوز حسین فدایی داره علی میخواد علم برداره حسین طاهری

 حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب هفتم محرم۹۷ هیئت مکتب الزهرا هنوز حسین فدایی داره  علی میخواد علم برداره

صفحه‌ها