خيلى سخته بريزه روی خاکا خون جگر محمدرضا طاهری دهه اول صفر ۱۳۹۷

خيلى سخته بريزه روی خاکا خون جگر دانلود مداحی,محمدرضا طاهری,مداحی محمدرضا طاهری,مداحی جدید محمدرضا طاهری,دانلود مداحی محمدرضا طاهری,مداحی اربعین محمدرضا طاهری,روضه محمدرضا طاهری,حاج محمدرضا طاهری
محمدرضا طاهری

مداحی جدید حاج محمدرضا طاهری شب اول دهه اول ماه صفر چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ هيأت‌راية‌العباس تهران

 

 

خيلى سخته بريزه روی خاکا خون جگر

خيلى سخته بخندن به افتادن چند نفر

خیلی سخته پدر باشه به انتظار پسر

خیلی سخته که صدبار روی خاکا بشینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎