حاج محمدرضا طاهری

امان ز لحظه آخر که دست و پا میزد محمدرضا طاهری شب ۲۶ رمضان ۹۷

محمدرضا طاهری
مداحی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شب بیست و ششم رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهرانامان ز لحظه آخر که دست و پا میزدعموی بی کس خود را فقط صدا میزد

سه غم آمد سراغم هر سه یکبار وای محمدرضا طاهری شب ۲۵ رمضان ۹۷

محمدرضا طاهری
مداحی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شب بیست و پنجم رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهرانسه غم آمد سراغم هر سه یکبار وایغریبی و اسیری و غم یار وای

کوچه گردی نکن حبیب خدا میهمانی تو منزلت داری محمدرضا طاهری شب ۲۵ رمضان ۹۷

محمد رضا طاهری
مداحی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شب بیست و پنجم رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهرانکوچه گردی نکن حبیب خدا میهمانی تو منزلت داریدعوتت کرده اند این مردم تو از این کوفه دست خط داری

ماه هم امشب خبر از این دل خون بار دهد محمدرضا طاهری شب ۱۹ رمضان ۹۷

 محمدرضا طاهری
مداحی جدید حاج محمد رضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شب نوزده رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهرانماه هم امشب خبر از این دل خون بار دهدغربت شاه نجف سینه ام آزار دهد

غمت برای دل مبتلای من کافیست محمدرضا طاهری شب ۱۹ رمضان ۹۷

حاج محمد رضا طاهری
مداحی جدید حاج محمد رضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شب نوزده رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهران

عمریست تشنه کام تو هستیم و آب نیست محمدرضا طاهری شب ۷ رمضان ۹۷

محمد رضا طاهری
مداحی جدید حاج محمد رضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شب هفتم رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهرانعمریست تشنه کام تو هستیم و آب نیستعمریست بیقرار نشستیم و تاب نیست 

اللهم رب شهر الرمضان محمدرضا طاهری شب ۶ رمضان ۹۷

محمد رضا طاهری
مداحی جدید حاج محمد رضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شب ۶ رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهراناللهم رب شهر الرمضانالذی انزلت فیه القرآن

چندیست که قلب همگان بی ضربان است محمدرضا طاهری شب ۶ رمضان ۹۷

محمد رضا طاهری
مداحی جدید حاج محمد رضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شب ۶ رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهرانچندیست که قلب همگان بی ضربان استتا چون نفس باد صبا مشک فشان است

این ناله ها غیر از صدا چیزی ندارد حاج محمدرضا طاهری شب پنجم رمضان ۹۷

حاج محمد رضا طاهری
مداحی جدید حاج محمد رضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شب ۵ رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهراناین ناله ها غیر از صدا چیزی ندارداین حرف ها جز ادعا چیزی ندارد

اگر که دنیا دارم اگر که دین دارم محمدرضا طاهری شب چهارم رمضان ۹۷

محمد رضا طاهری
مداحی جدید حاج محمد رضا طاهری و کربلایی حسین طاهری شنبه ۲۹ اردیبهشت شب چهارم رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهراناگر که دنیا دارم اگر که دین دارم

گمان مدار که نام تو بردن عادت ماست محمد رضا طاهری شب دوم رمضان ۹۷

حاج محمد رضا طاهری
مداحی جدید حاج محمد رضا طاهری و کربلایی حسین طاهری پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت شب سوم رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهرانگمان مدار که نام تو بردن عادت ماستنسیم یاد تو در هر سحر عبادت ماست

حاجت آخر این قوم خدایا نرسید محمد رضا طاهری شب سوم رمضان ۹۷

طاهری
مداحی جدید حاج محمد رضا طاهری و کربلایی حسین طاهری جمعه ۲۸ اردیبهشت شب سوم رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهرانحاجت آخر این قوم خدایا نرسیدصاحب سبزترین خیمه صحرا نرسید

با غم هجران تو هر چند که راه آمدیم محمدرضا طاهری شب اول رمضان ۹۷

محمدرضا طاهری
مداحی جدید حاج محمد رضا طاهری و کربلایی حسین طاهری چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت شب اول رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهرانبا غم هجران تو هر چند که راه آمدیم باز هم بی تو به استقبال این ماه آمدیم

مداحی جدید حاج محمدرضا طاهری شب اول رمضان ۹۷ زیارت جامعه کبیره

محمدرضا طاهری
مداحی جدید حاج محمد رضا طاهری و کربلایی حسین طاهری چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت شب اول رمضان ۱۳۹۷ هیئت ثارالله مسجد الهادی (ع) تهرانقرائت زیارت جامعه کبیره توسط حاج محمدرضا طاهری

صفحه‌ها