آیا فطریه فرزندی که بعد از غروب شب عید فطر متولد شده واجب است؟

یک نت ـ فطریه فرزندی که بعد از غروب متولد شده است. آیا فطریه فرزندی که بعد از غروب شب عید فطر متولد شده واجب است؟
عید فطر

یک نت ـ فطریه فرزندی که بعد از غروب متولد شده

آیا فطریه فرزندی که بعد از غروب شب عید فطر متولد شده واجب است؟

طبق نظر همه مراجع: پراخت فطریه برای جنین در شکم مادر واجب نیست و پرداخت فطریه برای بچه ای که بعداز غروب متولد شود واجب نیست. اما اگرقبل ازغروب متولد شده زکات فطره اش واجب است.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎