حکم کفاره روزه هایی که بدون عذر شرعی گرفته نشده است؟

یک نت ـ آيا اگر انسان در رمضان بدون عذر روزه نگيرد و تا سال بعد نيز نتواند روزه هايش رو جبران‌ کند آيا روزه ها بر او بخشيده ميشود..يا نه همچنان کفاره بر ذمه اوست؟
رمضان

یک نت ـ آيا اگر انسان در رمضان بدون عذر روزه نگيرد و تا سال بعد نيز نتواند روزه هايش رو جبران‌ کند آيا روزه ها بر او بخشيده ميشود..يا ن همجنان کفاره بر ذمه اوست؟

پاسخ:

اگر بدون عذر موجه شرعی روزه نگیرد مرتکب حرام وگناه کبیره می شود  باید توبه کند و قضای روزه ها را بگیرد وبه عنوان کفاره عمد برای هر روز ۶۰ روز روزه بگیرد ویا ۶۰ فقیر را سیر کند و اگر تاماه رمضان سال بعد قضا نکرد علاوه بر آنها باید برای هر روز ۷۵۰ گرم گندم هم به فقیر کفاره تأخیر قضا بدهد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎