حکم روزه گرفتن شخص جنب

یک نت ـ شخص جنب ميتونه روزه قضای ماه رمضان بگيره و بعد قبل ازظهرغسل کنه؟
روزه

یک نت ـ شخص جنب ميتونه روزه قضای ماه رمضان بگيره و بعد قبل ازظهرغسل کنه؟

پاسخ:

خیر روزه قضا درحال جنابت باطل است 

در صورت جنب بودن باید قبل از اذان صبح غسل جنابت کند 
 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎