اگر کسی غسل واجب بر گردنش باشد ولی قبل از اذان صبح غسل نکند، روزه اش صحیح هست؟

یک نت ـ اگر کسی غسل واجب بر گردنش باشد ولی قبل از اذان صبح غسل نکند، روزه اش صحیح هست؟
احکام روزه

یک نت ـ اگر کسی غسل واجب بر گردنش باشد ولی قبل از اذان صبح غسل نکند، روزه اش صحیح هست؟

اگر شخص جنب عمداً تا صبح غسل نكند بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است ولى اگر توانایى برغسل ندارد یا وقت تنگ است تیمّم نماید، امّا اگر از روى عمد نباشد روزه اش صحیح است.[۱]

حال اگر موقعیّت غسل نداشته و نمى ‏دانسته باید تیمم كند و تیمم هم نکرده تنها روزه آن روز را قضا مى ‏كند؛ چون تعمّد بر بقاء بر جنابت نداشته و از روى جهل تیمّم نكرده است، و جهل هر چند عن تقصیر باشد كفّاره ندارد.[۲]

[۱]. توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی مسئله۱۳۷۱.
[۲]. بخش استفتاءات پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی.

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎