حکم خودارضایی فرد روزه دار

یک نت ـ اگر کسی با قصد خروج منى، خودارضایى کند؛ در صورتى که به حد خروج منى نرسد، آیا روزه را باطل مى‏ کند؟
حکم خودارضایی فرد روزه دار

یک نت ـ اگر کسی با قصد خروج منى، خودارضایى کند؛ در صورتى که به حد خروج منى نرسد، آیا روزه را باطل مى‏ کند؟

آیات عظام امام خمینى، خامنه ‏اى و فاضل: خیر، روزه ‏اش باطل نمى‏ شود.[۱]

آیات عظام بهجت، صافى، مکارم و نورى: اگر به قصد بیرون آمدن منى، خود ارضایى کند، روزه ‏اش باطل مى ‏شود هر چند منى از او بیرون نیاید.[۲]

آیت الله تبریزى: اگر به قصد بیرون آمدن منى، خود ارضایى کند- هر چند منى از او بیرون نیاید باید روزه را تمام کند و بعد از ماه رمضان قضا نماید.[۳]

آیت الله سیستانى و آیت الله وحید: اگر به قصد بیرون آمدن منى خود ارضایى کند- هر چند منى از او بیرون نیاید بنابر احتیاط واجب، روزه را تمام کند و بعد از ماه رمضان قضا نماید.[۴]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۹۴ آیت الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س ۷۸۵.
[۲]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۹۴ دفتر آیت الله بهجت.
[۳]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۹۴.
[۴]. آیت الله سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۹۴ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م ۱۶۰۲.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎