محمدرضا طاهری در میان حجره غربت ز پا افتاده ام شهادت امام حسن عسکری

شهادت امام حسن عسكري,مداحی شهادت امام حسن عسكري, روضه خواني شهادت امام حسن عسكري, سينه زني شهادت امام حسن عسكري, دانلود مداحي شهادت امام حسن عسكري

محمدرضا طاهری

مداحی شهادت امام حسن عسکری محمدرضا طاهری

محمدرضا طاهری شهادت امام حسن عسکری در میان حجره غربت ز پا افتاده ام - واحد

در میان حجره غربت ز پا افتاده ام

بی شکیب و تشنه کام و بیصدا افتاده ام

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎