شهادت امام حسن عسكري نریمان پناهی

اباصالح عزاداری لباس غم به تن داری حمید علیمی شهادت امام حسن عسکری

حمید علیمی
مداحی شهادت امام حسن عسکری حمید علیمیحمید علیمی شهادت امام حسن عسکری اباصالح عزاداری لباس غم به تن داری - واحد

تو ماتم صاحب زمان صحن چشا بارون سید مهدی میرداماد شهادت امام حسن عسکری

سید مهدی میرداماد
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید مهدی میردامادسید مهدی میرداماد شهادت امام حسن عسکری تو ماتم صاحب زمان صحن چشا بارون - زمینه

روضه شهادت امام حسن عسکری سید مهدی میرداماد

سید مهدی میرداماد
روضه شهادت امام حسن عسکری سید مهدی میردامادسید مهدی میرداماد شهادت امام حسن عسکری بیا که آتش دل خانه از بنا سوزاند - روضه

دانلود مداحی ترکی سید طالح برادیگاهی باکویی

سید طالح برادیگاهی باکویی
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید طالح برادیگاهی باکوییسید طالح برادیگاهی باکویی روضه شهادت امام حسن عسکری

ای قرارم بیا کنارم ببین که دیگر نفس ندارم محمدرضا طاهری شهادت امام حسن عسکری

محمدرضا طاهری
مداحی شهادت امام حسن عسکری محمدرضا طاهریمحمدرضا طاهری شهادت امام حسن عسکری ای قرارم بیا کنارم ببین که دیگر نفس ندارم- واحد

محمدرضا طاهری در میان حجره غربت ز پا افتاده ام شهادت امام حسن عسکری

محمدرضا طاهری
مداحی شهادت امام حسن عسکری محمدرضا طاهریمحمدرضا طاهری شهادت امام حسن عسکری در میان حجره غربت ز پا افتاده ام - واحددر میان حجره غربت ز پا افتاده امبی شکیب و تشنه کام و بیصدا افتاده ام

آسمان در محن است سامرا سینه زن است میثم استاد آقا شهادت امام حسن عسکری

شهادت امام حسن عسکری
مداحی شهادت امام حسن عسکری میثم استاد آقامیثم استاد آقا شهادت امام حسن عسکری آسمان در محن است سامرا سینه زن است - واحد

عکس رفیق شهیدم تو قاب چشمام هر شب سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
سید رضا نریمانی مداحی مدافعان حرمعکس رفیق شهیدم تو قاب چشمام هر شبجانم به این جووناوجانم به لشکر زینبیا زینب به زینبیه حساسیمیا زینب مرید حضرت عباسیم

حاج مهدی سماواتی شهادت امام حسن عسکری

حاج مهدی سماواتی
مداحی شهادت امام حسن عسکری حاج مهدی سماواتیحاج مهدی سماواتی شهادت امام حسن عسکری روضه آقا امام عسکری

جواد مقدم شهادت امام حسن عسکری زده آتیش به جون من زهر کینه بیا مهدی

جواد مقدم
مداحی شهادت امام حسن عسکری جواد مقدمجواد مقدم شهادت امام حسن عسکری زده آتیش به جون من زهر کینه بیا مهدی - زمینه

ای قبله حرم حرم سامرای تو سید مهدی میرداماد شهادت امام حسن عسکری

سید مهدی میرداماد
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید مهدی میردامادسید مهدی میرداماد شهادت امام حسن عسکری ای قبله حرم حرم سامرای تو - واحد

سامرا عزا گرفته بوی کربلا گرفته سید مهدی میرداماد شهادت امام حسن عسکری

سید مهدی میرداماد
مداحی شهادت امام حسن عسکری سید مهدی میردامادسید مهدی میرداماد شهادت امام حسن عسکری سامرا عزا گرفته بوی کربلا گرفته - واحد

مهدی امیدی مقدم شهادت امام حسن عسکری تورو بردن توی یه حصاری تنها چقدر سخته این غم غربت آقا

مهدی امیدی مقدم
مداحی شهادت امام حسن عسکری مهدی امیدی مقدممهدی امیدی مقدم شهادت امام حسن عسکری تورو بردن توی یه حصاری تنها چقدر سخته این غم غربت آقا - زمینهتورو بردن توی یه حصاری تنهاچقدر سخته این غم غربت آقا

مداحی عربی شهادت امام حسن عسکری حسین الاکرف

حسین الاکرف
مداحی شهادت امام حسن عسکری حسین الاکرفحسین الاکرف شهادت امام حسن عسکری مداحی عربی

صفحه‌ها