مهدی اکبری شهادت امام عسکری سلام دارم میام زائر سامرا بشم

شهادت امام حسن عسكري,مداحی شهادت امام حسن عسكري, روضه خواني شهادت امام حسن عسكري, سينه زني شهادت امام حسن عسكري, دانلود مداحي شهادت امام حسن عسكري

مهدی اکبری

مداحی شهادت امام حسن عسکری مهدی اکبری

مهدی اکبری شهادت امام حسن عسکری امام عسکری سلام دارم میام زائر سامرا بشم - واحد

امام عسکری سلام

دارم میام زائر سامرا بشم

امام عسکری سلام

اجازه بیام فدات بشم

پشت در حرم منم گدا بشم

امام عسکری سلام

بعد از دو ماه گریه و اشک شکر خدا

باز روزی شد هیئت بیام

دوباره جمع شیم دور هم هیئتی ها

یه گریه ای کنیم برا غم شما

غم شما ای مسموم

زهر جلفا

مظلوم شهر سامرا

قربون غربتت آقا

آقای من

بهونه اشک های من

ببین اشک چشای من

دعایی کن برای من

آقای من

ای غریب آقا ای غریب آقا

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎