گنه یاران داشدی بحر بلا نوحه ترکی محرم

دانلود مداحي ترکي,مداحي جديد ترکی,نوحه جديد ترکی,مداحي محرم جواد نادري,مداحي جديد,دانلود ترکی,مداحي صوتي ترکی

نوحه ترکی محرم

محرم گلدی عزا گلدی نوحه ترکی محرم

گنه یاران داشدی بحر بلا،

شاه کرب و بلا،

یاسی باشلاندی

خانم زهرا سالدی باشه قرا،

سیدالشهدا، یاسی باشلاندی

محرم گلدی عزا گلدی

یره گویلردن صدا گلدی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎