مداحي محرم جواد نادري

یاندی قلبیم بابا جان گدمه دایان بو قانی میدان جواد نادری

جواد نادری
یاندی قلبیم بابا جان گدمه دایان بو قانی میدان جواد نادری - زمزمه زیبای ترکی

گنه یاران داشدی بحر بلا نوحه ترکی محرم

نوحه ترکی محرم
محرم گلدی عزا گلدی نوحه ترکی محرمگنه یاران داشدی بحر بلا،شاه کرب و بلا،یاسی باشلاندیخانم زهرا سالدی باشه قرا،سیدالشهدا، یاسی باشلاندیمحرم گلدی عزا گلدییره گویلردن صدا گلدی

مداحی ترکی شهادت حضرت علی نادر جوادی

نادر جوادی
نوحه جدید ترکی شهادت حضرت علی (ع) نادر جوادی - مسجد کوفه دَ سلطان ییخیلدی - سینه زنی زیبادانلود مداحی ترکی شهادت حضرت علی نادر جوادی

دانلود مداحی ترکی شهادت امام رضا نادر جوادی

 نادر جوادی
دانلود نوحه ترکی نادر جوادی شهادت امام رضا (ع)دانلود مداحي تركي شهادت امام رضا ع حاج نادر جوادي جديد - بصورت كامل