روزه حرام چه روزهایی هست؟

یک نت ـ در چه روزهايي روزه گرفتن حرام ميباشد؟

روزه

یک نت ـ در چه روزهايي روزه حرام ميباشد؟

پاسخ:

روزه عيد فطر و قربان حرام است، و نيز روزی را كه انسان نمی داند آخر شعبان است يا اول رمضان، اگر به نيت اول رمضان روزه بگيرد، حرام می باشد.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎