حکم بستن چشم در نمازهای واجب

یک نت ـ بستن چشم ها در نماز واحب چه حکمي دارد؟ باعث بطلان نماز مي شود؟

بستن چشم در نماز

یک نت ـ بستن چشم ها در نماز واحب چه حکمي دارد؟

باعث بطلان نماز مي شود؟

مرجع امام خامنه اي

پاسخ:

بستن چشمها در نماز مکروه است ونماز باطل نمی شود.

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎