اگر خانواده اي در شب عيد فطر مهمان خانه اي باشد براي افطار ايا فطريه بر عهده صاحب خانه است؟

یک نت ـ اگر خانواده اي در شب عيد فطر مهمان خانه اي باشد براي افطار ايا فطريه بر عهده صاحب خانه است؟ اگر مهمان مايل نباشد صاحب خانه فطريه اش را پرداخت کند چه حکمي دارد ؟

فطریه

یک نت ـ اگر خانواده اي در شب عيد فطر مهمان خانه اي باشد براي افطار ايا فطريه بر عهده صاحب خانه است؟ اگر مهمان مايل نباشد صاحب خانه فطريه اش را پرداخت کند چه حکمي دارد ؟

پاسخ:

اگر مهمان یک شب می ماند فطریه اش برعهده خودش است.

آیت الله مکارم شیرازی

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎