حکم فطریه مهمان شب عید فطر

یک نت ـ اگر مهمان شب عيد فطر قبل از اذان مغرب بياييد فطريه مهمان بر عهده صاحبخانه است؟

فطریه

یک نت ـ اگر مهمان شب عيد فطر قبل از اذان مغرب بياييد فطريه مهمان بر عهده صاحبخانه است؟

مرجع: رهبر معظم انقلاب

پاسخ:

اگر میهمان فقط یک شب بماند فطریه اش برعهده خودش است .

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎