ماه رمضان عادت ماهيانه شوی و بعد ازماه رمضان روزه آن را بگيري بايد کفاره هم بدهي؟

یک نت ـ اگر در ماه رمضان عادت ماهيانه شوی و بعد ازماه رمضان روزه آن را بگيري بايد کفاره هم بدهي؟

احکام رمضان

یک نت ـ اگر در ماه رمضان عادت ماهيانه شوی و بعد ازماه رمضان روزه آن را بگيري بايد کفاره هم بدهي؟

پاسخ:

اگر تاقبل ازماه رمضان سال بعدقضای روزه را بگیرید کفاره ندارد.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎