|تصاویر| ماهی دندان‌نیش

یک نت ـ ماهی‌ها دندان نیش که به نام غول ماهی نیز شهرت دارند در اعماق دریاها زندگی می‌کنند.
ماهی

اگر چه این گونه ماهی‌ها بخاطر دندانهای بیش از حد بزرگ و نیش مانند خود و همچنین صورت خشک و خشن خود به این نام شهرت یافته‌اند اما این ماهی‌هابسیار کوچک بوده و هیچ آسیبی به انسان نمی‌رسانند. طول بزرگ‌ترین ماهی درگونه ماهی دندان نیش معمولی به حداکثر ۱۶ سانتی متر (۶ اینچ) می‌رسد و طول بزرگ‌ترین ماهی درگونه ماهی؛ ماهی دندان نیش تیغ دار در حدود نصف این اندازه است.

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,ماهی‌ها دندان نیش

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,ماهی‌ها دندان نیش

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,ماهی‌ها دندان نیش

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎