|عکس| پیداشدن دستکش در غذای بیمارستان

یک نت ـ پیدا شدن دستکش در غذای بیمار در بیمارستان‌ را مشاهده می کنید.
دستکش در غذا

پیدا شدن دستکش در غذای بیمار در بیمارستان‌

منبع: مشرق

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎