حکم غذاخوردن در سحر رمضان تا پایان اذان

آیا کسی که در سحر تا پایان اذان غذا بخورد، روزه اش باطل است و اشکال دارد؟ (احکام روزه رمضان ۹۴)
غذا خوردن در سحر

یک نت ـ کسی که در سحر تا پایان اذان غذا بخورد، روزه اش چه حکمی دارد؟ (احکام روزه رمضان ۹۴)

پاسخ: (همه مراجع): ملاک امساک برای روزه، طلوع فجر صادق است. پس اگر با شروع اذان، اطمینان به طلوع فجر پیدا کند، نباید چیزی بخورد و اگر لقمه ای در دهان دارد، نباید فرو برد. اما اگر اطمینان به دخول وقت ندارد، می تواند چیزی بخورد.(۱)

پی نوشت:
۱. توضیح المسائل مراجع، مساله ۷۴۲ و ۱۵۷۴.
سایت پاسخگو

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎