اس ام اس

متن شعر ولادت حضرت زهرا

متن شعر ولادت حضرت زهرا
یک نت ـ شعر در مورد میلاد حضرت زهرا سلام الله علیهاشروع زیبایی خوش آمدی به زمین ای شروع ز یباییتو عطر یاسی و نرگس تویی که زهراییتو آن طلو ع قشنگی که در کنار علیبرای ظلمت شب‌های مکه آمده‌ایاگر چه وصف کمال تو غیر ممکن بودبرای وصف خدا شرح بهترین غزلیشعر در مورد میلاد حضرت زهراشعر سیروس...

اشعار ولادت حضرت زینب

اشعار ولادت حضرت زینب
یک نت ـ اشعار ولادت حضرت زینبمجتبی شکریانگوش کن از دل افلاک خبر می آیدبه سرِ اهل زمین دُرّ و گهر می آیدچه خبر هست؟ فرشته چقدر می آیدسوره صبر در آغوش سحر می آیدشد اجابت ز خدا باز دعای حیدرفاطمه دختری آورده برای حیدردختری آمده تا همدم مادر باشددختری آمده تا حیدر حیدر باشدخواهری آمده عشق دو برادر...

شعر صلوات ولادت حضرت زینب

مدح میلاد حضرت زینب
یک نت ـ مدح میلاد حضرت زینب سلام الله علیها حاج محمود کریمیامشب دلم به تاب و سرم گرم از تب استامشب که از نسیم حضوری لبالب استشمع است و شاهد است و شرابی که بر لب استشور و شگفتی است و شبی عشق مشرب استشامی که روشنایی روز است امشب استامشب شب ملیکه دادار زینب استاین جلوه جلوه‌های شبی بیکرانه...

اشعار میلاد حضرت زینب کبری

شعر میلاد حضرت زینب
یک نت ـ شعر میلاد حضرت زینب سلام الله علیهاسید حجت بحرالعلومیخوب است که از زینب کبری بنویسماز حضرت صدیقه ی صغری بنویسمتا نقش ببندد به دلم نام عقیلهاز آمدن دختر زهرا بنویسماز حال و هوای قدم تازه رسیدهاز پشت در و جمع گداها بنویسمبا کسب اجازه بنویسم خود زهرایا روی زمین شاخه طوبی بنویسموقتی شده چون...

متن مولودی حضرت زینب

متن مولودی حضرت زینب, مولودی حضرت زینب
یک نت ـ متن مولودی ولادت حضرت زینب سلام الله علیهاوقتی شراب ناب در میخانه ها جور استپس میکده تنها پناهِ عبد مخمور استهر کس که مهمان شد سر این سفره ، منصور استآنکه گدای خانه ی مولای ما باشددر آسمان ها و زمین محبوب و مشهور استمنبعد از این میتابد از بیت علی ، خورشیدهر کس نبیند نور او را لاجرم کور...

شعر ولادت حضرت زینب سازگار

شعر ولادت حضرت زینب
یک نت ـ شعر ولادت حضرت زینب سلام الله علیها غلامرضا سازگارآسمان بیفشان جای گل ستارهداده حق به احمد کوثـری دوبارهبـر رخش محمّـد می‌کنــد نظارهیا زینب یا زینب               خوش‌آمدی یا زینبجبرییل طبعم امشب این خبر...

شعر کوتاه میلاد امام حسن عسکری/میلاد امام حسن عسکری شعر

شعر کوتاه میلاد امام حسن عسکری
یک نت ـ میلاد امام حسن عسکری شعر /شعر کوتاه میلاد امام حسن عسکری علیه السلاممتن مولودی امام حسن عسکری علیه السلامشعر علی اکبر افضلی برای امام حسن عسکری علیه السلاممولودی امام حسن عسکری علیه السلاماستوری میلاد امام حسن عسکریباز در هشت ربیع الثانی آمد گوهــــــــــــــــــــــریچون دوازده اختر دیگر...

متن میلاد امام حسن عسکری

متن مولودی امام حسن عسکری
یک نت ـ متن مولودی امام حسن عسکری علیه السلامشعر علی اکبر افضلی برای امام حسن عسکری علیه السلاممولودی امام حسن عسکری علیه السلامباز در هشت ربیع الثانی آمد گوهــــــــــــــــــــــریچون دوازده اختر دیگر گرامی رهبــــــــــــــریاز امام هادی واز مادری همچون حُدَیــــــــــــــــــثزاده شد نوری دگر...

مدح امام حسن عسکری

مدح امام حسن عسکری
یک نت ـ مدح امام حسن عسکریشعر غلام رضا سازگار به مناسبت میلاد امام حسن عسکری علیه السلاممولودی امام حسن عسکری علیه السلاملشکر شادی گرفت ملک جهان راکرد مسخّر همه کون و مکان رابرد به یک حمله دل پیر و جوان راداد به جسم وجود روح و روان راخیز و بپایش فدا کن سرو جان راداری اگر کن نثار خوب‌تر از...

اشعار ولادت امام حسن عسکری

اشعار ولادت امام حسن عسکری
یک نت ـ اشعار ولادت امام حسن عسکریاشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام:ترجیع بند شیعه می نازد به نام عسکریمیلاد امام حسن عسکریعاشقا، مستانگى از سر بگیرساقى از ره مى‏رسد ساغر بگیرمرغ دل را از قفس آزاد کنبا پرستوهاى عاشق پر بگیرپر بزن تا کوىِ یارِ مَه لقاجا به بامِ خانه دلبر بگیرگرچو من بشکسته...

اشعار مولودی امام حسن عسکری

اشعار مولودی امام حسن عسکری
یک نت ـ اشعار ولادت امام حسن عسکری (ع)تو آسمونا به پاس هلهلهشده ولولهداره ولیمه می ده خود فاطمهلطف الهی در کمونهدل می خونهمیلاد بابای صاحب زمونهسر زد ماه دلبری - می خونن حور و پریمولا یا حسن عسکرییا امام عسکری – مولا یا حسن عسکریپیچیده توی کل دنیاتو آسمونهابوی اسپندی که دود کرده زهرابارون...

متن کوتاه پاییزی برای استوری

متن کوتاه پاییزی برای استوری, متن کوتاه پاییزی برای استوری, متن کوتاه پاییزی برای استوری, متن کوتاه پاییزی برای استوری, متن کوتاه پاییزی برای استوری, متن کوتاه پاییزی برای استوری, متن کوتاه پاییزی برای استوری, متن کوتاه پاییزی برای استوری, متن کوتاه پاییزی برای استوری, متن کوتاه پاییزی برای استوری
یک نت ـ متن کوتاه پاییزی برای استوری/متن پاییزی برای اینستاگرام  مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهدروح زندگی را برای خویش نگه می دارد . . ...♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠اس ام اس پاییزی♠♠♠♠♠...

اشعار مولودی امام زمان

اشعار مولودی امام زمان
یک نت ـ اشعار مولودی امام زمان(عج)غلامرضا سازگاراز گل نرگس گلستان است امشبآسمان دریا ولی دریای غفران است امشبسامره سرسبزتر از باغ رضوان است امشبگام گامش بوسه گاه خور و غلمان است امشبگوش جانم این شنفته جبرئیل وحی گفتهقوموا ای دلهای خفته لاله نرگس شکفتهقبله کن بیت الحسن را تا ببینی ذوالمنن راگوش شو...

شعر کوتاه ولادت حضرت علی اکبر

شعر کوتاه ولادت حضرت علی اکبر
یک نت ـ شعر کوتاه ولادت حضرت علی اکبرشعر ولادت حضرت علی اکبر علیه السلامقبله‌ی ما علی و قبله نما نیز علیستحرمِ ما نجف وکعبه‌ی ما نیز علیستها علی بشر کیف بشر یعنی که...قل هوالعشق علی نقطه‌ی با نیز علیستشعر ولادت حضرت علی اکبرشعر ولادت حضرت علی اکبر علیه السلامحسن لطفیقبله‌ی ما...

صفحه‌ها