گلچین مداحی سید رضا نریمانی

سر کوچه پرچم میزنم از تو بازهم من دم میزنم با محرم سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دوم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج سر کوچه پرچم میزنم از تو بازهم   من دم میزنم با محرم

چرا خاک اینجا غمباره چرا اینقدر دلهره دارم سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دوم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج چرا خاک اینجا غمباره   چرا اینقدر دلهره دارم

دل زینب پریشونه بیابون خیس بارونه سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دوم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج دل زینب پریشونه بیابون خیس بارونه بیا برگردیم خونه کجا صحبت ز مهمونه

میسوزونن اینجا خیام حرم رو پر دخترم رو دل خواهرم رو سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دوم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج میسوزونن اینجا خیام حرم رو  پر دخترم رو دل خواهرم رو

آن حسینی که سرش ریخت بهم بین تنور سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دوم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج آن حسینی که سرش ریخت بهم بین تنور  وسط شعله گرفتار نمیخواست

من و این حال قشنگ نوکری تو روضت سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دوم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج من و این حال قشنگ نوکری تو روضت من و این دقیقه های عاشقی تو هیئت

باز ببین اومدم همونیم که پروندش آقا سنگین سنگینه سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب اول محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج باز ببین اومدم   همونیم که پروندش آقا سنگین سنگینه

بسم الله از ما اجازه از شما ایشالله اربعین پیاده کربلا سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب اول محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیجبسم الله از ما اجازه از شما  ایشالله اربعین پیاده کربلا

ای عشق بی بدل حسین احلا من العسل حسین سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب اول محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیجای عشق بی بدل حسین  احلا من العسل حسین

باز سر کوچه زدن علم روضه با کتیبه محتشم روضه سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب اول محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیجباز سر کوچه زدن علم روضه با کتیبه محتشم روضه

باز از غمت دم میزنم بوسه به پرچم میزنم سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب اول محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیجباز از غمت دم میزنم  بوسه به پرچم میزنم

دوباره مادرش از غصه میرود از حال سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب اول محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیجدوباره مادرش از غصه میرود از حال   لباس خونی او را به عرش اگر بزنی

چه میشود به سرای فقیر سر بزنی سری به منتظرانت دم سحر بزنی سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب اول محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیجچه میشود به سرای فقیر سر بزنی  سری به منتظرانت دم سحر بزنی

اگه این همه نفس نفس زدم واسه اینکه به هیئت برسم سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
دانلود مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی مراسم استقبال از محرم پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ 

صفحه‌ها