گلچین مداحی سید رضا نریمانی

من که یه روزی میمیرم من که یه روزی خاک میشم سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب هفتم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج من که یه روزی میمیرم     من که یه روزی خاک میشم

لشکر کوفه و شام ایستاده به تماشای شه و شهزاده سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب هفتم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج لشکر کوفه و شام ایستاده       به تماشای شه و شهزاده

اولین باری که اومدم حرم خوب یادمه خستگی های تو راه سفرم خوب یادمه سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب ششم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج اولین باری که اومدم حرم خوب یادمه    خستگی های تو راه سفرم خوب یادمه

درد ما را اصغر شش ماهه درمان می کند مرحبا طفل رباب سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب ششم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج درد ما را اصغر شش ماهه درمان می کند    مرحبا طفل رباب

ز داغت تو سینه ام یه کوه غم دارم سید رضا نریمانی

  سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب ششم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج ز داغت تو سینه ام یه کوه غم دارم    تورو دارم آقا دیگه چی کم دارد

لالایی میخونم بازم لالایی غنچه نازم سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب ششم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج لالایی میخونم بازم    لالایی غنچه نازم

ساکن کربلا یاحسین ذبیحا بلقفا یاحسین سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب ششم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج ساکن کربلا یاحسین    ذبیحا بلقفا یاحسین

لالایی امیدم لالایی بهارم لالایی گلم سید رضا نریمانی

  سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب ششم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج لالایی امیدم لالایی بهارم لالایی گلم     الهی بمونی همیشه کنارم لالایی گلم

السلام امیر عاشورا السلام ای پسر زهرا سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب ششم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج السلام امیر عاشورا    السلام ای پسر زهرا 

قصه از هموجایی شروع شد که رفیق شدیم تو روضت سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب پنجم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج قصه از هموجایی شروع شد که رفیق شدیم تو روضت    سربند رو سر همدیگه بستیم و شدیم عبد رقیه ات

سلام آقای دلم یا اباعبدالله عجینه با تو دلم یا اباعبدالله سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب پنجم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج سلام آقای دلم یا اباعبدالله    عجینه با تو دلم یا اباعبدالله

منم و یه حال خوب رویایی منم و یه موج اشک دریایی سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب پنجم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج منم و یه حال خوب رویایی   منم و یه موج اشک دریایی

عمو در عشقت شدم حل تا معمای عشق حل کردم سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب پنجم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج عمو در عشقت شدم حل تا    معمای عشق حل کردم

مأمنِ نوکرا هیئته نقطه وصل ما هیئته سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب پنجم محرم97 اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج مأمنِ نوکرا هیئته   نقطه وصل ما هیئته

صفحه‌ها