گلچین مداحی سید رضا نریمانی

درد ما را اصغر شش ماهه درمان می کند مرحبا طفل رباب سید رضا نریمانی

 سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب ششم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج درد ما را اصغر شش ماهه درمان می کند    مرحبا طفل رباب

ز داغت تو سینه ام یه کوه غم دارم سید رضا نریمانی

  سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب ششم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج ز داغت تو سینه ام یه کوه غم دارم    تورو دارم آقا دیگه چی کم دارد

لالایی میخونم بازم لالایی غنچه نازم سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب ششم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج لالایی میخونم بازم    لالایی غنچه نازم

ساکن کربلا یاحسین ذبیحا بلقفا یاحسین سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب ششم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج ساکن کربلا یاحسین    ذبیحا بلقفا یاحسین

لالایی امیدم لالایی بهارم لالایی گلم سید رضا نریمانی

  سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب ششم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج لالایی امیدم لالایی بهارم لالایی گلم     الهی بمونی همیشه کنارم لالایی گلم

السلام امیر عاشورا السلام ای پسر زهرا سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب ششم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج السلام امیر عاشورا    السلام ای پسر زهرا 

قصه از هموجایی شروع شد که رفیق شدیم تو روضت سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب پنجم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج قصه از هموجایی شروع شد که رفیق شدیم تو روضت    سربند رو سر همدیگه بستیم و شدیم عبد رقیه ات

سلام آقای دلم یا اباعبدالله عجینه با تو دلم یا اباعبدالله سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب پنجم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج سلام آقای دلم یا اباعبدالله    عجینه با تو دلم یا اباعبدالله

منم و یه حال خوب رویایی منم و یه موج اشک دریایی سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب پنجم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج منم و یه حال خوب رویایی   منم و یه موج اشک دریایی

عمو در عشقت شدم حل تا معمای عشق حل کردم سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب پنجم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج عمو در عشقت شدم حل تا    معمای عشق حل کردم

مأمنِ نوکرا هیئته نقطه وصل ما هیئته سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب پنجم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج مأمنِ نوکرا هیئته   نقطه وصل ما هیئته

همه دلخوشیم این بود بعد اکبر تو میمونی سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب پنجم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج همه دلخوشیم این بود   بعد اکبر تو میمونی

ذکرِ خیرِ خوبی هات تربت کرببلات از تولد تا وفات کامم پر کرد سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب چهارم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج ذکرِ خیرِ خوبی هات تربت کرببلات   از تولد تا وفات کامم پر کرد

گروه خونم حسنِ سامونم حسنِ سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب چهارم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج گروه خونم حسنِ    سامونم حسنِ

صفحه‌ها