نيازمندي ها

رحلت پیامبر اکرم سال ۹۸ چه روزی است

رحلت پیامبر اکرم
یک نت ـ رحلت پیامبر اکرم (ص) سال ۱۳۹۸ چه تاریخی است؟رحلت حضرت رسول اکرم سال ۱۳۹۸ مصادف است با یکشنبه ۵ آبان رحلت رسول اکرم؛شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ۲۸ صفر ]

اربعین ۹۸ چه تاریخی است

اربعین
یک نت ـ تاریخ دقیق اربعین ۱۳۹۸ چه روزی است؟اربعین ۱۳۹۸ مصادف است با شنبه ۲۷ مهر اربعین حسینی [ ٢٠ صفر ]

اربعین ۹۸ چه روزی است

اربعین
یک نت ـ تاریخ دقیق اربعین ۱۳۹۸ چه روزی است؟اربعین ۱۳۹۸ مصادف است با شنبه ۲۷ مهر اربعین حسینی [ ٢٠ صفر ]

شهادت امام سجاد (ع) سال ۹۸ چه روزی است

شهادت امام سجاد
یک نت ـ شهادت امام سجاد حضرت زین العابدین (ع) سال ۱۳۹۸ چه روزی است؟تاریخ اول شهادت ایشان مصادف است با ۲۱ شهریور شهادت امام زین العابدین علیه السلام [ ١٢ محرم ]

تاریخ شروع محرم سال ۹۸ چه روزی است

محرم
یک نت ـ تاریخ دقیق شروع محرم سال ۹۸ چه روزی است؟شروع محرم مصادف است با یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ هجری شمسی و [ اول محرم ۱۴۴۱ هجری قمری]

محرم سال ۹۸ چه روزی است

محرم
یک نت ـ تاریخ دقیق شروع محرم سال ۹۸ چه روزی است؟شروع محرم مصادف است با یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ هجری شمسی و [ اول محرم ۱۴۴۱ هجری قمری]

تاریخ دقیق میلاد امام موسی کاظم سال ۱۳۹۸

میلاد امام کاظم
یک نت ـ تاریخ دقیق ولادت امام موسی کاظم (ع) در سال ۱۳۹۸ چه روزی است؟ تاریخ دقیق ولادت امام موسی کاظم (ع) مصادف است با پنجشنبه ۳۱ مرداد ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]  همچنین دانلود کنید: دانلود مولودی ولادت امام موسی کاظم (ع)

ولادت امام موسی کاظم سال ۹۸ چه روزی است

ولادت امام موسی کاظم
یک نت ـ تاریخ دقیق ولادت امام موسی کاظم (ع) در سال ۱۳۹۸ چه روزی است؟تاریخ دقیق ولادت امام موسی کاظم (ع) مصادف است با پنجشنبه ۳۱ مرداد ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]

تاریخ دقیق عید غدیر سال ۱۳۹۸

عید غدیر
یک نت ـ تاریخ دقیق عید غدیر ۹۸ چه روزی است؟عید غدیر مصادف است با سه شنبه ۲۹ مرداد عید سعید غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]

عید غدیر ۹۸ چه روزی است

عید غدیر
یک نت ـ تاریخ دقیق عید غدیر ۹۸ چه روزی است؟عید غدیر مصادف است با سه شنبه ۲۹ مرداد عید سعید غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]

تاریخ دقیق میلاد امام هادی سال ۱۳۹۸

ولادت امام هادی
یک نت ـ تاریخ دقیق ولادت امام علی النقی الهادی (ع)در سال ۱۳۹۸ چه روزی است؟ولادت امام علی النقی الهادی(ع) مصادف است با شنبه ۲۶ مرداد ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]

ولادت امام علی النقی الهادی سال ۹۸ چه روزی است

میلاد امام هادی
یک نت ـ تاریخ دقیق ولادت امام علی النقی الهادی (ع)در سال ۱۳۹۸ چه روزی است؟ولادت امام علی النقی الهادی(ع) مصادف است با شنبه ۲۶ مرداد ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ]

تاریخ دقیق عید قربان سال ۱۳۹۸

عید قربان
یک نت ـ تاریخ دقیق عید قربان ۹۸ چه روزی است؟روز عید قربان مصادف است با دوشنبه ۲۱ مرداد عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]

عید قربان ۹۸ چه روزی است

عید قربان
یک نت ـ تاریخ دقیق عید قربان ۹۸ چه روزی است؟روز عید قربان مصادف است با دوشنبه ۲۱ مرداد عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ]

صفحه‌ها