بابت اکانت چگونه می‌توانم شکایت کنم؟

یک نت ـ چند وقت پیش ی کسی از من اکانت خرید و این اکانت بعد مدتی بدرد نخور شد این فرد از من شکایتت کرده ک چرا پولمو پس نمیدی و کارتمو مسدود کرده! در صورتی ک با کار‌هایی ک در اون اکانت انجام داده اکانت از طرف ادمین‌ها بن شده و اکانت دیگه فاقد اعتبار هست! حالا این اقا ازم شکایت کرده من هم میخام ازش شکایت کنم میخاستم بدون این پرسع چقد طول می‌کشه؟

یک نت ـ بابت اکانت چگونه می‌توانم شکایت کنم؟

سؤال: چند وقت پیش ی کسی از من اکانت خرید و این اکانت بعد مدتی بدرد نخور شد این فرد از من شکایتت کرده ک چرا پولمو پس نمیدی و کارتمو مسدود کرده! در صورتی ک با کار‌هایی ک در اون اکانت انجام داده اکانت از طرف ادمین‌ها بن شده و اکانت دیگه فاقد اعتبار هست! حالا این اقا ازم شکایت کرده من هم میخام ازش شکایت کنم میخاستم بدون این پرسع چقد طول می‌کشه؟

پاسخ وکیل لیلااردستانی رستمی: زمان مشخصی ندارد باید روال قانونی طی شود و معمولا شکایات کیفری پروسه شش هفت ماهه را دارند