تاریخ شهادت امام کاظم در سال 1402

تاریخ شهادت امام موسی کاظم در سال 1402,تاریخ دقیق شهادت امام موسی کاظم در سال 1402,تاریخ شهادت امام موسی کاظم,تاریخ دقیق شهادت امام موسی کاظم
تاریخ شهادت امام کاظم در سال 1402

یک نت ـ تاریخ شهادت امام کاظم در سال 1402

17 بهمن تاریخ دقیق شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در سال 1402 هجری شمسی مصادف با 25 رجب 1445 هجری قمری

امتیاز: 
هنوز رایی ثبت نشده