تاریخ عید قربان در سال 1402

تاریخ عید قربان در سال 1402,تاریخ دقیق عید قربان در سال 1402 شمسی,تاریخ دقیق عید سعید قربان در سال 1402 شمسی,عید قربان در سال 1402
تاریخ عید قربان در سال 1402

یک نت ـ تاریخ عید قربان در سال 1402

7 تیر تاریخ دقیق عید سعید قربان در سال 1402 هجری شمسی مصادف با 10 ذوالحجه 1444 هجری قمری

امتیاز: 
میانگین: 3 (2 votes)