تاریخ ولادت امام رضا در سال 1401

میلاد امام رضا سال 1401,تاریخ میلاد امام رضا سال 1401,تاریخ دقیق میلاد امام رضا سال 1401,میلاد امام رضا سال 1401 چند شنبه است,روز میلاد امام رضا سال 1401
تاریخ ولادت امام رضا در سال 1401

یک نت ـ تاریخ ولادت امام رضا در سال 1401 چه روزی است

 ۲۰ خرداد 1401 تاریخ دقیق ولادت امام رضا علیه السلام مصادف با ١١ ذوالقعده 1443 قمری

امتیاز: 
هنوز رایی ثبت نشده