آغاز انتخابات پارلمانی قرقیزستان

یک نت ـ انتخابات پارلمانی قرقیزستان در ساعت 8 صبح به وقت محلی با رقابت 16 حزب سیاسی آغاز شد.
انتخابات قرقیزستان

یک نت ـ به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک،  امروز 4 اکتبر ساعت 8 صبح به وقت محلی «بیشکک» روند رأی دادن به نامزدهای نمایندگان پارلمانی جمهوری قرقیزستان آغاز شد.

در سراسرکشور 2475 شعبه اخذ رأی مستقر شده است که 45 مورد آنها در خارج از کشور هستند و حدود 30 هزار ناظر هم در مراکز اخذ رأی حضور دارند.

برای شرکت در انتخابات در مجموع 3 میلیون و 523 هزار و 532 شهروند قرقیزستان  ثبت نام کردند که از آنها 32 هزار و 602 تبعه قرقیزی در خارج از کشور رای می‌دهند.

گفتنی است که از این تعداد ، 47٪ مرد ، 53٪ زن و 29٪ رای دهنده هم زیر 30 سال هستند.

به گزارش کمیسیون انتخابات مرکزی طبق آخرین داده‌ها  تعداد رای دهندگان نسبت به انتخابات قبلی، 94 هزار و 479 نفر افزایش یافته است.

یاد آوری می‌شود که برای شرکت در انتخابات پارلمانی در مجموع  16 حزب سیاسی  ثبت نام کردند که تعداد کل نامزدها هزار و 957 نفر هستند.

لازم به ذکر است که در انتخابات در مجموع 16 حزب  «حزب دموکرات "بیریمدیک" (وحدت)»، «مکینچیل» ،«ایمان نورو» حزب سیاسی عدالت و توسعه، «مکنیم قرقیزستان» ،«رفورم» ،«آتا مکین» حزب سوسیالیست، «زمانداش» ،«بوتون قرقیزستان» ،«سوسیال دموکراتها» ،«مکین اینتیماغی»، «حزب سیاسی جانبازان جنگ در افغانستان و شرکت کنندگان درگیری های نظامی مناطق  دیگر» ،«اردو» ، «بیر بول» حزب سیاسی اتحاد دولت و میهن پرستی، «ریسپوبلیکا» ،«قرقیزستان» و «جان قازات» شرکت می‌کنند.

کلمات کلیدی: 
موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.