طالع بینی ازدواج

یک نت ـ این روزها نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان افراد زیادی وجود دارند که از طالع بینی ازدواج بر اساس ماه تولد به عنوان یک ابزار سرگرم کننده و جذاب و شاید هم راه گشا علاقه مند هستند.
طلع بینی ازدواج

یک نت ـ این روزها نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان افراد زیادی وجود دارند که از طالع بینی ازدواج بر اساس ماه تولد  به عنوان یک ابزار سرگرم کننده و جذاب و شاید هم راه گشا علاقه مند هستند. بعضی از افراد این روش ها را خرافه میدانند و بعضی دیگر به آن اعتقاد دارند. اگر شما هم جزو افراد مجرد هستید و یا در آستانه ازدواج قرار دارید به شما پیشنهاد میکنم این طالع بینی ازدواج را انجام دهید.

ازدواج یک ارتباط بسیار پرهیزگار است که دو روح در آن جمع می شوند و به یکدیگر تبدیل می شوند. این ادغام دو بدن است که تصمیم می گیرند در کنار هم زندگی کنند و بقیه زندگی خود را با مسئولیت ها و مأموریت ها انجام می دهند.

بنابراین، بسیار مهم است که بدانید چگونه می توانید بهترین ازدواج را برای خود رقم بزنید، ثمربخش ترین اتحاد است که می تواند به شما کمک کند تا یک انسان بهتر شوید و همچنین در پیشرفت هر حوزه زندگی به شما کمک می کند.

نحوه گرفتن "فال ازدواج" با حروف ابجد:

هر گاه بخواهيد حساب کنيد که آيا آقای (... ) فرزند (نام مادر) با خانم (...) فرزند (نام مادر) مي توانند ازدواج کنند يا نه؟

ابتدا نام و نام مادر هر دو را با حروف ابجد کبير در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و با هم جمع کنید. سپس عدد حاصل را بر پنج تقسیم کنید و با توجه به عدد باقی مانده نتیجه را مشاهده کنید.

اگر باقیانده اعداد 1 یا 3 یا 5 شود:

اين دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت است وتا آخر با هم زندگی می کنند.

اگر باقیمانده اعداد 2 یا 4 شود:

اين دو نفر به هم نمي رسند وستاره آنها جفت نمي باشد و تا آخر با هم زندگي نمي کنند.

اگر باقیمانده عدد 0 شود:

نه جفت بودن و نه جدا بودن را میدهد و کسانیکه عددشان 0 دربیاید به هم میرسند اما همیشه در جنگ و بحث و جدل بسر میبرند.

حروف ابجد در واقع یک شیوه برای مرتب سازی حروف عربی است. در این شیوه که بر پای اولیه خط فنیقی شکل گرفته به هر کدام از حروف یک ارزش عددی داده می‌شود. در واقع اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ بین ۲۸ حرف عربی تقسیم شده است.

در جدول زیر ترتیب حروف «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ» و ارزش عددی هر کدام آمده است.

حروف ابجد کبیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، (ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ،( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، (غ = 1000 ) .

برای مثال:

آقای [محمد] : [(م = 40) + (ح = 8) + (م = 40) + (د = 4)] = 92
زاده [مريم] : [(م = 40) + (ر = 200) + (ی = 10) + (م = 40)] = 290

با خانم [فاطمه] : [(ف = 80) + (ا = 1) + (ط = 9) + (م = 40) + (ه = 5)] = 135
زاده [بتول] : [(ب = 2) + (ت = 400) + (و = 6) + (ل = 30)] = 438

مجموع 4 اسم بالا برابر است با : 955

باقیمانده تقسیم 955 بر 5 برابر میشود با 5 که نشان میدهد. كه بايد دوباره بر 5 تقسيم كرد كه حاصل صفر ميشود.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.