رفتن به محتوای اصلی

هوسات فی حق امام علی علیه السلام

تاریخ انتشار:
یک نت ـ(هوسات بحق الامام علی علیه السلام) علی عالی علی زمزیر علی دون النبی امن الرب یا فاتح درب خیبر یا ضارب عداة الدیــــــــن
هوسات فی حق امام علی علیه السلام

یک نت_(هوسات بحق الامام علی علیه السلام)علی عالی علی زمزیر علی دون النبی امن الربعلی مفتاح لل جنه علی ناطور کل مکتــــــــــبعلی دارس علوم الدین اوباب العلم منه ایطــبو العالم شهید بفعالـــــــــــــــــــــــــــــــه***یا فاتح درب خیبر یا ضارب عداة الدیــــــــنیا جیدوم کل احروب احنه اویاک متحدیــــنعلی دربک ابد منخاف بل حد تلگه موجودینسل سیفک واحنه الجیدومــــــــــــــــــــــــه***هله بلحافظ القران اوهله ابدارس معانیــــــــهابزمانه کان عالی الشان اومله من عدله قاضیهیستاهل ابوالحسنین علی ناطق محاچیــــــههیا شاه احضر یوم اعلومــــــــــــــــــــــــی***انت شمعه ابکل سمایی انت ورده الکل حزینانت دنیای او کمالی انت مرسول الامیـــــــــناعتب او حبک ابگلبی بل کلایف کل معیــــــنارجوک احضر یوم امصابـــــــــــــــــــــــی***هله بهلال یوم العید من هلیت ضویــــــنهابجمالک تشهد الکفار او بکتابک تحاچینهعجید او حبک ابگلبی او بحلامک تَمُر بینهلو ضرنی الهم مذکر غیــــــــــــــــــرک

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
بازگشت بالا