دستی به پهلو دارد و دستی به دیوار میثم مطیعی

https://www.yeknet.ir/sites/default/files/media/image/photo_2017-09-04_03-22-34.jpg

دستی به پهلو دارد و دستی به دیوار داده است تکیه مادر هستی به دیوار میثم مطیعی,مداحی جدید میثم مطیعی,مداحی حماسی میثم مطیعی,مداحی سیاسی میثم مطیعی,مداحی قاسم سلیمانی میثم مطیعی,مداحی مدافعان حرم میثم مطیعی,مداحی شهادت سلیمانی میثم مطیعی,مداحی شهادت سلیمانی مطیعی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.