در دلها جز غم تو بی تاثیره مهدی رسولی وفات حضرت معصومه آذر 98

در دلها جز غم تو بی تاثیره عشق تو مال همه است عالم گیره مهدی رسولی,وفات حضرت معصومه,مداحی وفات حضرت معصومه,مداحی حضرت معصومه مهدی رسولی,روضه وفات حضرت معصومه,اشعار وفات حضرت معصومه,گلچین وفات حضرت معصومه,وفات حضرت معصومه مهدی رسولی
وفات حضرت معصومه

افزودن یک دیدگاه جدید