شهدای امنیت نور دو عینا امیر عباسی مداحی ویژه شهدای امنیت 30 آبان 98

حاج امیر عباسی

مداحی جدید حاج امیر عباسی مراسم هفتگی تهران - فاطمیه هفتاد و دو تن پنج‌شنبه 30 آبان ماه 1398

 به عشق شاه کربلا حسین شهید بی کفن

 اینا شدن فدائیه ناموس و ملت و وطن

 شهدای امنیت نور هر دو عینا

 شهدای امنیت زائر حسینا

امتیاز: 
هنوز رایی ثبت نشده