امیر عباسی

مداحی وفات حضرت خدیجه امیر عباسی

امیر عباسی
دانلود مداحی وفات حضرت خدیجه (س) امیر عباسیشد آتش دل ما سوز مصیبت تویوم العزای ما شد روز مصیبت تو

مولودی امام حسین امیر عباسی

مولودی امام حسین امیر عباسی
گلچین مدیحه و مولودی ولادت امام حسین (ع) امیر عباسی

دوباره دلتنگی دوباره حسرت دوباره آه امیر عباسی ویژه جاماندگان اربعین

امیر عباسی
امیر عباسی - ویژه جاماندگاه اربعیندوباره دلتنگی دوباره حسرت دوباره آهدوباره بی تابی دوباره فکر دو بارگاه