مداحی رحلت پیامبر اکرم سید مهدی میرداماد

رحلت پیامبر اکرم سید مهدی میرداماد

  مداحی جدید رحلت پیامبر اکرم (ص) سید مهدی میرداماد

 ملک وجود غرق در اندوه و در عزاست آغاز صبح غربت زهرا و مرتضاست سید مهدی میرداماد رحلت پیامبر اکرم - روضه